LANBIDE ARLOETAKO IKASTAROEN ZERRENDA
FABRIKAZIO MEKANIKOA
FME 0454 - DOKUMENTAZIO TEKNIKOA LANTZEA, FABRIKAZIO MEKANIKORAKO CAD-CAM PROGRAMAK ERABILIZ (UF0454)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0494 - PLANOAK INTERPRETATZEA HODIGINTZAN (UF0494)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0497 - KONFORMAZIOA ETA KURBATZEA HODIGINTZAN (UF0497)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0498 - HODIAK ARMATZEA (UF0498)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0495 - GARAPEN-TRAZADURA HODIETAN (UF0495)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0496 - HODIAK EBAKITZEA ETA MEKANIZATZEA (UF0496)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0500 - EU MONTAJE DE SOPORTES Y ENSAMBLAJE DE TUBERÍAS (UF0500)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0501 - SOLDADURA HODIEN MUNTAKETAN (UF0501)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0590 - EU PREPARACIÓN DE ÚTILES PARA EL MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO (UF0590)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0589 - EU PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES PARA EL MECANIZADO POR CORTE Y CONFORMADO (UF0589)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0591 - EU OPERACIONES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS PARA PUNZONADO Y PLEGADO (UF0591)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0592 - EU CORTE POR PLASMA Y OXICORTE (UF0592)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 0499 - EU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MONTAJE DE TUBERÍAS (UF0499)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1672 - OXIGAS SOLDADURA (UF1672)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1673 - MAG SOLDADURA, ALTZAIRU KARBONOZKO XAFLAK DITUENA (UF1673)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1674 - MAG SOLDADURA, ALTZAIRU KARBONOZKO EGITURAK DITUENA (UF1674)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1675 - MIG SOLDADURA, ALTZAIRU HERDOILEZIN ETA ALUMINIOZKOA (UF1675)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1676 - ALANBRE TUBULARREZKO SOLDADURA (UF1676)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1628 - ALUMINIO ETA ALEAZIOZKO TIG SOLDADURA
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1640 - EU INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN SOLDADURA
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1623 - EU SOLDADURA CON ELECTRODOS REVESTIDOS DE CHAPAS Y PERFILES DE ACERO CARBONO CON ELECTRODOS RUTILO (UF1623)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1627 - ALTZAIRU HERDOILEZINEZKO TIG SOLDADURA
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1625 - ALTZAIRU KARBONOZ, HERDOILEZINEZ ETA BESTE MATERIAL BATZUEZ EGINDAKO EGITURAZ ESTALITAKO ELEKTRODO B
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1624 - ALTZAIRU KARBONOZKO PROFIL ETA XAFLAZ ESTALITAKO ELEKTRODO BIDEZKO SOLDADURA, OINARRIZKO ELEKTRODOAK
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1626 - EU SOLDADURA TIG DE ACERO CARBONO
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
FME 1622 - EU PROCESOS DE CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES (UF1622)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK
IFC 1208 - MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK (MF1208_1)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0852 - SISTEMA ERAGILEAK INSTALATZEA ETA EGUNERATZEA (UF0852)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0466 - EU TESTEO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS (UF0466)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0861 - EU MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES (UF0861)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0862 - MIKROINFORMATIKA-PERIFERIKOAK INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA (UF0862)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0853 - MIKROINFORMATIKA-SISTEMAREN FUNTZIONALITATEAK USTIATZEA (UF0853)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0863 - MIKROINFORMATIKAKO TRESNERIA ETA HARDWARE OSAGAIAK KONPONTZEA ETA HANDITZEA (UF0863)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0864 - MIKROINFORMATIKA-TRESNERIAREN MATXURA LOGIKOAK KONPONTZEA (UF0864)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0865 - INPRIMAGAILUAK KONPONTZEA (UF0865)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0465 - EU MONTAJE DE COMPONENTES Y PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS (UF0465)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0854 - SARE LOKALEN NODOAK INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA (UF0854)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0855 - SARE LOKALETAKO GORABEHERAK EGIAZTATZEA ETA KONPONTZEA (UF0855)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0856 - ERABILTZAILEEI LAGUNTZEA BULEGOTIKAKO ETA POSTA ELEKTRONIKOKO APLIKAZIOEN ERABILERAN (UF0856)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0857 - TESTU-DOKUMENTUAK LANTZEA (UF0857)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0858 - KALKULU-ORRIAK LANTZEA (UF0858)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0859 - AURKEZPENAK LANTZEA (UF0859)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0860 - IRUDIAK EDO BESTE ELEMENTU GRAFIKO BATZUK LANTZEA ETA ALDATZEA (UF0860)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 0221 - INFORMATIKA-APLIKAZIOAK INSTALATZEA ETA KONFIGURATZEA (MF0221_2)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IFC 1209 - INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEKIKO ERAGIKETA OSAGARRIAK. (MF1209_1)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
INSTALATZEA ETA MANTENTZEA
IMA 1279 - FLUIDOAK BANATZEKO SARE ETA SISTEMETARAKO ELEKTROTEKNIA (MF1279_3)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0419 - GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO/ERAUZTEKO INSTALAZIOAK ABIAN JARTZEA ETA ERREGULATZEA (UF0419)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0420 - ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO/ERAUZTEKO INSTALAZIOETAN (UF0420)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0421 - GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO/ERAUZTEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE PREBENTIBOA (UF0421)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0422 - GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO/ERAUZTEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE ZUZENTZAILEA (UF0422)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0414 - EU PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (UF0414)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0611 - BERO-INSTALAZIOAK ABIAN JARTZEA ETA ERREGULATZEA (UF0611)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0627 - LERRO AUTOMATIZATUEN MANTENTZE-LANETAKO INGURUMENEKO ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA (UF0627)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0625 - LERRO AUTOMATIZATUETAKO SISTEMAK MANTENTZEKO ERAGIKETAK (UF0625)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0415 - EU PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (UF0415)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0408 - EU REPLANTEO Y PREPARACIÓN DE TUBERÍAS (UF0408)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0409 - EU MANIPULACIÓN Y ENSAMBLAJE DE TUBERÍAS (UF0409)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0411 - EU INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO (UF0411)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0412 - EU INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE APARATOS DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE USO DOMÉSTICO (UF0412)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0610 - BERO-INSTALAZIOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA EGITEA (UF0610)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0416 - HOZTEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE PREBENTIBOA (UF0416)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0417 - HOZTEKO INSTALAZIOEN MANTENTZE ZUZENTZAILEA (UF0417)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0620 - EU ELEMENTOS Y MECANISMOS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES (UF0620)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0621 - INDUSTRIA-MAKINEN ELEMENTUAK MUNTATZEA (UF0621)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0622 - INDUSTRIA-MAKINEN ELEMENTUEN MATXURAK DIAGNOSTIKATZEA (UF0622)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0623 - INDUSTRIA-MAKINEN ELEMENTUAK KONPONTZEA (UF0623)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0624 - EU SISTEMAS MECÁNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE LÍNEAS AUTOMATIZADAS (UF0624)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0626 - LERRO AUTOMATIZATUEN FUNTZIONAMENDUA PROGRAMATZEA ETA KONTROLATZEA (UF0626)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0418 - GIROTZEKO ETA AIREZTATZEKO/ERAUZTEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA GAUZATZEA (UF0418)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0612 - BERO-INSTALAZIOETAKO LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA (UF0612)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0613 - BERO-INSTALAZIOEN MANTENTZE PREBENTIBOA (UF0613)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0614 - BERO-INSTALAZIOEN MANTENTZE ZUZENTZAILEA (UF0614)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0467 - FLUIDO-SAREEN OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA (UF0467)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0468 - EKIPAMENDUA KALKULATZEA ETA HAUTATZEA FLUIDO-SAREEN PROIEKTUETAN (UF0468)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 1280 - IRUDIKAPEN GRAFIKOA FLUIDOAK BANATZEKO SARE ETA SISTEMETAN (MF1280_3)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0469 - KOSTUAK ZEHAZTEA ETA FLUIDO-SAREAK MUNTATZEKO PROZEDURAK LANTZEA (UF0469)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0470 - HARRERARI BURUZKO ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK ETA ERABILERA- ETA MANTENTZE-ESKULIBURUAK LANTZEA (UF0470)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0413 - HOZTEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA GAUZATZEA
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
IMA 0410 - EU PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL EN LA INSTALACIÓN DE APARATOS Y TUBERÍA
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
KIMIKA
QUI 0107 - EU APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL LABORATORIO (UF0107)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0106 - EU PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y GESTIÓN EN EL LABORATORIO (UF0106)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0973 - PAPERA FABRIKATZEKO ORE BIRJINEN EDO BIRZIKLATUEN TRATAMENDUA (UF0973)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0053 - SAIAKUNTZA ETA ANALISIETARAKO LAGINKETA (MF0053_3)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0227 - PROZESUAREN OINARRIZKO ERAGIKETAK, NAHASTEAK ETA DISOLUZIOAK (UF0227)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0055 - SAIAKUNTZA BIOTEKNOLOGIKOAK (MF0055_3)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0112 - ANALISI-TEKNIKA BIOKIMIKIOAK (UF0112)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0110 - ANALISI KIMIKORAKO METODO ELEKTRIKOAK ETA OPTIKOAK (UF0110)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0111 - BEREIZKETA-METODO INSTRUMENTALAK (UF0111)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0222 - PARAMETRO FISIKO-KIMIKOAK ZEHAZTEA (UF0222)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0228 - ERAGIKETA UNITARIOAK ETA PROZESU KIMIKOA (UF0228)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0231 - LAGINAK HARTZEA ETA IN SITU ANALIZATZEA (UF0231)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0971 - PRODUKTU KIMIKOAK ETA MATERIAL OSAGARRIAK BILTEGIRATZEA, KARGATZEA ETA DESKARGATZEA (UF0971)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0105 - EU CONTROL DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0108 - EU PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y MUESTRAS PARA ANÁLISIS QUÍMICO
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0109 - EU ANÁLISIS QUÍMICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0224 - ANALISI MIKROBIOLOGIKOETARAKO ERREAKTIBOAK ETA LAGINAK PRESTATZEA
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0225 - MIKROORGANISMOAK ZENBATZEA, ISOLATZEA, IDENTIFIKATZEA ETA HAIEN JARDUERA BIOLOGIKOA ZEHAZTEA
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
QUI 0226 - HAINBAT MOTATAKO LAGINEN ANALISI MIKROBIOLOGIKOA
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA
SEA 1666 - HONDAKIN-URAK ARAZTEA (UF1666)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0289 - HIRI-HONDAKINAK KUDEATZEKO ERAGIKETAK (UF0289)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1667 - EDATEKO URAREN TRATAMENDUA (UF1667)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1668 - EDATEKO URAREN ETA HONDAKIN-UREN ANALISIAK (UF1668)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0288 - INDUSTRIA-HONDAKINAK EZAUGARRITZEA (UF0288)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0287 - INDUSTRIA-HONDAKINAK IDENTIFIKATZEA (UF0287)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0284 - HIRI- EDO UDAL-HONDAKINAK BILTZEA ETA GARRAIATZEA (UF0284)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0285 - HIRI- EDO UDAL-HONDAKINAK TRATATZEA (UF0285)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0286 - HONDAKIN GELDOAK KUDEATZEA (UF0286)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1503 - IZURRIAK KONTROLATZEKO ERABILITAKO PRODUKTU ETA BITARTEKOAK IDENTIFIKATZEA (UF1503)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1504 - BIOZIDEN ETA LANDARE-OSASUNERAKO PRODUKTUEN PRESTAKETA, GARRAIOA ETA BILTEGIA (UF1504)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1505 - IZURRIEN EZAUGARRIAK ETA KONTROLA EREMU ERAIKIETAN ETA LORATEGIETAN (UF1505)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 1506 - PRODUKTU BIOZIDAK ETA LANDARE-OSASUNAREN ALDEKOAK APLIKATZEA (UF1506)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0075 - SEGURTASUNA ETA OSASUNA (MF0075_2)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0799 - ORGANISMO KALTEGARRIEN KONTROL-PROZESUEI BURUZKO LEGEAK ETA DOKUMENTAZIOA (MF0799_3)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 2229 - ORGANISMO KALTEGARRIEN INTZIDENTZIA IKUSKATZEA ETA DIAGNOSTIKATZEA (UF2229)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 2230 - ORGANISMO KALTEGARRIAK KONTROLATZEKO PLANAK GAUZATZEA ETA EBALUATZEA (UF2230)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 2231 - PRODUKTUAK, EKIPOAK ETA MAKINAK BILTEGIRATZEA (UF2231)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 2232 - ZERBITZUA EMATEKO BEHAR DIREN PRODUKTUEN ETA EKIPOEN GARRAIOA ZEHAZTEA (UF2232)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 2233 - ORGANISMO KALTEGARRIAK KONTROLATZERAKOAN SORTZEN DIREN HONDAKINAK KUDEATZEA (UF2233)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
SEA 0802 - SEGURTASUNA ETA ARRISKUAK MINIMIZATZEA ORGANISMO KALTEGARRIEN KONTROL-PROZESUETAN (MF0802_3)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK
TMV 1172 - EU MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DEL VEHÍCULO (UF1172)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1099 - EU ELECTRICIDAD, ELECTROMAGNETISMO Y ELECTRÓNICA APLICADOS AL AUTOMÓVIL (UF1099)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1102 - EU MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO Y DE SEÑALIZACIÓN (UF1102)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0918 - EU DESMONTAJE Y SEPARACIÓN DE ELEMENTOS FIJOS (UF0918)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0917 - EU PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (UF0917)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1170 - EU MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO (UF1170)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1171 - EU MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL VEHÍCULO (UF1171)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0944 - EU VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DEFORMADAS (UF0944)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1174 - IBILGAILUAREN BALAZTA-SISTEMA MEKANIKOAREN ETA HIDRAULIKOAREN MANTENTZE-LANAK (UF1174)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1175 - IBILGAILUAREN BALAZTAREN SISTEMA ELEKTRIKOAREN ETA ELEKTRONIKOAREN MANTENTZE-LANAK (UF1175)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0911 - OINARRIZKO SISTEMA ELEKTROMEKANIKOAK (UF0911)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0912 - KANPOKO ETA BARNEKO ELEMENTU MUGIGARRIAK, ETA IXTE- ETA JASOTZE-SISTEMAK (UF0912)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0913 - BEIRAK KONPONTZEA ETA ORDEZKATZEA (UF0913)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0920 - ALUMINIOZKO ELEMENTUAK DESMUNTATZEA ETA MUNTATZEA (UF0920)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0943 - MULTIMEDIA IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTU ELKARRERAGILEAK (MF0943_3)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0945 - EU POSICIONADO Y CONTROL DE LA ESTRUCTURA EN BANCADA (UF0945)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1252 - EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK (UF1252)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1253 - EGITURAZKO DEFORMAZIOEN DIAGNOSTIKOA (UF1253)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1254 - IBILGAILUEN EGITURAZKO ELEMENTUAK KONPONTZEA EDO ORDEZKATZEA (UF1254)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1257 - GAINAZALAK TXUKUNTZEKO ETA DEKORATZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA ETA KONTROLATZEA (UF1257)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1258 - GAINAZALEN AKABERAN ETA DEKORAZIOAN AKATSAK ZUZENTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA ETA KONTROLATZEA (UF1258)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1259 - IBILGAILUAK MANTENTZEKO ETA LAN-KARGAK BANATZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA (UF1259)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1260 - IBILGAILUAK HARTZEAREN KUDEAKETA (UF1260)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1103 - EU MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE HABITÁCULO Y COFRE MOTOR (UF1103)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1104 - SARE MULTIPLEXATUEN MANTENTZE-LANAK (UF1104)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1105 - SEGURTASUNEKO ETA GIDATZEN LAGUNTZEKO SISTEMEN MANTENTZE-LANAK (UF1105)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0919 - EU MONTAJE Y UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS (UF0919)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0946 - BANKADAKO KONPONKETA (UF0946)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0948 - IBILGAILUAK PINTATZEA (UF0948)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0949 - IBILGAILUAK LAUSOTZE BIDEZ PINTATZEA (UF0949)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0950 - BERREGOKITZEKO ETA ENTREGATU AURREKO TEKNIKAK (UF0950)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0951 - ZERRENDAK, ERROTULUAK ETA AEROGRAFIAK (UF0951)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0952 - PERTSONALIZAZIO-TEKNIKAK ETA TUNNING-A (UF0952)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0953 - ERANSKAILUAK JARTZEA (UF0953)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0956 - GAINAZALAK BERDINTZEA ETA PRESTATZEA (UF0956)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0954 - ESTALTZEKO TEKNIKAK (UF0954)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0955 - GAINAZALAK BABESTEA (UF0955)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1250 - ELEMENTU METALIKOAK KONFORMATZEA (UF1250)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1251 - ELEMENTU SINTETIKOAK KONPONTZEA ETA KONFORMATZEA (UF1251)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1256 - GAINAZALAK BABESTEKO, PRESTATZEKO ETA BERDINTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, KONTROLATZEA ETA GAUZATZE (UF1256)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1255 - KARROZERIAK OSATZEKO PLANIFIKAZIOA ETA GARAPENA ETA BERRIKUNTZA HANDIAK (UF1255)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1213 - MEKANIZAZIO- ETA METROLOGIA-TEKNIKAK (UF1213)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1214 - BI ETA LAU DENBORAKO MOTOR TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK (UF1214)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1215 - MOTOR TERMIKOEN HOZTE- ETA LUBRIFIKAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK (UF1215)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1216 - OTTO ZIKLOKO MOTORREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK (UF1216)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1217 - DIESEL ZIKLOKO MOTORREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK (UF1217)
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0914 - ELEMENTU METALIKOAK KONPONTZEA
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0915 - ALUMINIOZKO ELEMENTU METALIKOAK KONPONTZEA
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0916 - ELEMENTU SINTETIKOAK KONPONTZEA
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 0947 - ALDAKETA HANDIAK KARROZERIETAN (UF0947)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1173 - IBILGAILUAREN TRANSMISIO-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK
Gaztelera 90h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1100 - EU MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR DEL VEHÍCULO
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1101 - ALTERNADOREA DUEN KARGA-SISTEMAREN MANTENTZE-LANAK (UF1101)
Gaztelera 50h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1106 - GIROTZEKO SISTEMEN MANTENTZE-LANAK
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
TMV 1107 - AUDIOKO, BIDEOKO ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKO TRESNERIA MUNTATZEA ETA MANTENTZEA
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
ELE 0538 - ERAIKINETAN BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOEN ELEMENTUAK ETA TRESNERIA MUNTATZEA (UF0538)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 0539 - INSTALAZIO DOMOTIKOEN MUNTAKETAK ERAIKINETAN (UF0539)
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 0540 - LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNI (UF0540)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 0541 - ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOEN OINARRIZKO TRESNERIA ETA ELEMENTUAK EZAUGARRITZEA (UF0541)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 0542 - ERAIKINETAKO TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOETAKO ELEMENTUAK ETA TRESNERIA MUNTATZEA (UF0542)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1964 - TRESNA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOETAKO OSAGAIEN KONEXIOAK EGITEA (UF1964)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1962 - EKIPAMENDU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOETAKO OSAGAIEN MIHIZTADURA (UF1962)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1963 - ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMEN-KUDEAKETA TRESNERIA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOEN MUNTAKETA- ETA M (UF1963)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1965 - TRESNA ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOAK MANTENTZEKO ERAGIKETA LAGUNGARRIAK (UF1965)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1966 - TRESNA ELEKTRONIKOAK MANTENTZEKO ERAGIKETA LAGUNGARRIAK (UF1966)
Gaztelera 60h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1118 - AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEZ OSATUTAKO TELEFONO-SISTEMAK MUNTATZEA (UF1118)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1119 - AHALMEN TXIKIKO TELEFONOGUNEZ OSATUTAKO TELEFONO-SISTEMAK MANTENTZEA (UF1119)
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1120 - LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANE (UF1120)
Gaztelera 30h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1121 - DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITURAK MUNTATZEA (UF1121)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 1122 - DATU-SARE LOKALEN AZPIEGITURAK MANTENTZEA (UF1122)
Gaztelera 80h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
ELE 0428 - TELEFONIAKO ETA KOMUNIKAZIOKO INSTALAZIOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA
Gaztelera 40h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia
UF0423 - IRRATIDIFUSIOKO SEINALEAK HARTZEA ETA BANATZEA
Gaztelera 70h. Zehazteko Aurrez izen-ematea irekia